ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCE

OD 18.05.2020 ROKU

 

                                         

                                              Informujemy, iż od dnia 18 maja obowiązuje w przedszkolu                                         

   

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDMII COVID -19

 

Rodzice zainteresowani powrotem dziecka do przedszkola od 18 maja są zobligowani do zapoznania się z w/w

dokumentem i stosowania się do jego zapisów.

 

Ponadto w dniu przyjścia dziecka do przedszkola zostaną poproszeni

o wypełnienie oświadczenia

oraz  deklaracji woli uczęszczania dziecka

do przedszkola w czasie epidemii covid-19 stanowiących załączniki do Procedury Bezpieczeństwa.

Oświadczenie oraz deklarację można wypełnić wcześniej, wydrukować i dostarczyć w pierwszym dniu pobytu

dziecka w przedszkolu.

Rodzice planujący  powrót dziecka do przedszkola po 18 maja proszeni są  o wypełnienie   

oświadczenia dotyczące woli oddania dziecka do przedszkola

 

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami !