WZNOWIENIE  DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

 

W związku z decyzją rządu o możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli

oraz po dokonaniu diagnozy zainteresowania oddania dziecka pod opiekę przedszkoli w Gminie Kaliska ,

dyrektor ZSP w Kaliskach w porozumieniu z Organem Prowadzącym,  informują

o wznowieniu

działalności Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach  od 18 maja 2020 roku.

 

Placówka działać będzie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego tak ,

by zapewnić bezpieczeństwo zarówno dzieci jak i pracowników przedszkola.

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz obowiązujący reżim sanitarny, liczebność grup zostanie ograniczona.

Pierwszeństwo  w przyjęciu do przedszkola będą miały dzieci rodziców pracujących,

w szczególności zatrudnionych w służbie zdrowia,

służbach mundurowych czy w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych wykonujących zadania związane z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice pracujący, którzy zadeklarują wolę oddania dziecka pod opiekę przedszkola ( po 18 maja )  powinni zgłosić tę decyzję

z pięciodniowym  wyprzedzeniem, w celu zorganizowania pobytu dziecka w przedszkolu według  określonych  zasad z

zachowaniem  procedur bezpieczeństwa.

 

Dla dzieci, które nie będą uczęszczały do przedszkola nadal będą organizowane zajęcia

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.