Drukuj
Kategoria: Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu !

 

Od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie przedszkola

zostaje czasowo ograniczone.

 

Oznacza to, że w tym okresie w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Decyzja Ministra Edukacji Narodowejwynika z konieczności zapobiegania

rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

12 i 13 marca (czwartek, piątek) to dni, w których w szczególnych przypadkach

braku możliwości zapewnienia opieki we własnym zakresie,zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze

            w godz. 6:30 - 16:00 dla grup dzieci 3 - 5 lat w przedszkolu

w godz. 7:00 - 15:00 dla grup dzieci 6 letnich w oddziałach w szkole

 

Od poniedziałku 16 marca w przedszkolu nie będą organizowane żadne zajęcia.

 

Przypominamy również, że rodzicom przysługuje

zasiłek opiekuńczy do 14 dni (dot. dzieci w wieku do 8 lat)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.

 

Na bieżąco będziemy Państwa  informować o sytuacji poprzez stronę internetową i profil na Facebooku