Misja przedszkola

Rate this item
(1 Vote)

NASZA MISJA

                       PRZEDSZKOLE

- Przekazuje dzieciom wiadomości.

- Kształtuje ich postawy.

- Rozwija umiejętności zgodnie z możliwościami i naturalną aktywnością dziecka.

- Wychowuje człowieka:

* samodzielnego i tolerancyjnego,

* twórczo wykorzystującego swoje uzdolnienia,

* dążącego do rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań,

* dbającego o zdrowie i respektującego uniwersalne wartości,

* potrafiącego radzić sobie ze stresem,

* dążącego do samorealizacji i osiągania sukcesów,

* promującego postawę szacunku dla innych

 

NASZA WIZJA

Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

Preferujemy zdrowe żywienie.

Wspomagamy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Gwarantujemy przyjazną, dobrą i pełną zaufania atmosferę.

Przedszkole wyposażone jest w sprzęt i środki dydaktyczne umożliwiające pracę z dzieckiem metodami aktywizującymi, prowadzącymi do wielostronnego rozwoju wychowanka.

Zatrudniamy wykwalifikowaną, kompletnie zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę.

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola.

Posiadamy bardzo dobrą opinię i dbamy o swój pozytywny wizerunek w środowisku.

 

 

 

Read 2248 times